Stabu bestekboek en tekening
Informatie over Van de Laak BouwAdvies en Mark van de Laak.Uitgevoerde projecten.
Informatie over bestekken, technische omschrijvingen, V&G-plannen, cursussen, etc.NAW-gegevens en routebeschrijving.
VAN DE LAAK BouwAdvies kan de volgende producten verzorgen:
•  Stabu-bestekboeken en technische omschrijvingen;
•  veiligheids- en gezondheidsplannen ontwerpfase (V&G-plannen);
•  referentiebestanden tbv bestekboeken, fabrikantenteksten, V&G-plannen, etc.;
•  programma van eisen (PvE).

Daarnaast worden ook de volgende diensten verleend:
•  beoordeling van door derden vervaardigde bestekstukken;
•  verzorgen van cursussen en lezingen m.b.t. bestekken;
•  advisering m.b.t. projectorganisatie en aanbestedingen.

STABU-BESTEKBOEKEN
Foto bouwtekening en bestekboek.Foto Stabu-Standaard, U.A.V. en andere standaard contractvoorwaarden.

In tegenstelling tot wat men nogal eens gewend is van "Stabu-bestekken", zijn de door VAN DE LAAK BouwAdvies opgestelde Stabu-bestekboeken:
•  Kort en bondig






•  Leesbaar


•  Up-to-date



Zaken die thuishoren in documentatiefolders worden niet in
het bestekboek opgenomen. Er worden geen uitgebreide
beschrijvingen van bouwstoffen gemaakt indien slechts het
vermelden van fabrikaat en typeaanduiding volstaat.
Herhalingen worden waar mogelijk vermeden. Zaken die in
de U.A.V. en de wet (bouwbesluit) zijn geregeld, worden niet
in het bestekboek vermeld.
Gekozen is voor een duidelijke lay-out. Hoofdletters,
leestekens, aandachtstreepjes, etc., worden op correcte
wijze toegepast.
De bestekboeken worden samengesteld met een referentie-
bestek dat voortdurend up-to-date wordt gehouden en
waarin altijd de meeste recente Stabu-uitgave is verwerkt.


 Van de Laak BouwAdvies  ·  Weerbroek 10  ·  6666 MN   HETEREN  ·  T: 026 - 474 37 01  ·  E: info@vdlaakbouwadvies.nl
 Op al onze diensten en leveringen is de RVOI-2001 van toepassing.