Stabu bestekboek en tekening
Informatie over Van de Laak BouwAdvies en Mark van de Laak.Uitgevoerde projecten.
Informatie over bestekken, technische omschrijvingen, V&G-plannen, cursussen, etc.NAW-gegevens en routebeschrijving.
VAN DE LAAK BouwAdvies kan de volgende producten verzorgen:
•  Stabu-bestekboeken en technische omschrijvingen;
•  veiligheids- en gezondheidsplannen ontwerpfase (V&G-plannen);
•  referentiebestanden tbv bestekboeken, fabrikantenteksten, V&G-plannen, etc.;
•  programma van eisen (PvE).

Daarnaast worden ook de volgende diensten verleend:
•  beoordeling van door derden vervaardigde bestekstukken;
•  verzorgen van cursussen en lezingen m.b.t. bestekken;
•  advisering m.b.t. projectorganisatie en aanbestedingen.


TECHNISCHE OMSCHRIJVING
VAN DE LAAK BouwAdvies vervaardigt ook technische omschrijvingen geschikt voor kleinere projecten en voor projecten waarbij de U.A.V. 1989 niet de geschikte voorwaarden zijn. (De Stabu-systematiek is gebaseerd op de U.A.V. 1989 en daardoor niet bruikbaar indien er gekozen wordt voor andere administratieve voorwaarden zoals bijvoorbeeld de AVA 1992.) Deze technische omschrijving bestaat uit:
•   algemene en administratieve voorwaarden;
•   omschrijving van de te treffen tijdelijke voorzieningen;
•   uitgebreide "elementgerichte" omschrijving van het werk.


V&G-PLAN ONTWERPFASE
VAN DE LAAK BouwAdvies vervaardigt veiligheids- en gezondheidsplannen voor de ontwerpfase. Dit is geen document dat snel wordt samengesteld d.m.v. "knippen en plakken", maar er wordt een gedegen analyse gemaakt van de veiligheids- en gezondheidsrisico's van zowel de bouwfase('s) als de gebruiksfase. Deze risico's worden weergegeven in een duidelijk overzicht, met daarbij een voorstel voor maatregelen ter beperking van de risico's. Tevens wordt het V&G-plan voorzien van kennisgevingsformulier en veiligheids- en gezondheidsdossier.
 Van de Laak BouwAdvies  ·  Weerbroek 10  ·  6666 MN   HETEREN  ·  T: 026 - 474 37 01  ·  E: info@vdlaakbouwadvies.nl
 Op al onze diensten en leveringen is de RVOI-2001 van toepassing.