Stabu bestekboek en tekening
Informatie over Van de Laak BouwAdvies en Mark van de Laak.Uitgevoerde projecten.
Informatie over bestekken, technische omschrijvingen, V&G-plannen, cursussen, etc.NAW-gegevens en routebeschrijving.
VAN DE LAAK BouwAdvies kan de volgende producten verzorgen:
•  Stabu-bestekboeken en technische omschrijvingen;
•  veiligheids- en gezondheidsplannen ontwerpfase (V&G-plannen);
•  referentiebestanden tbv bestekboeken, fabrikantenteksten, V&G-plannen, etc.;
•  programma van eisen (PvE).

Daarnaast worden ook de volgende diensten verleend:
•  beoordeling van door derden vervaardigde bestekstukken;
•  verzorgen van cursussen en lezingen m.b.t. bestekken;
•  advisering m.b.t. projectorganisatie en aanbestedingen.


REFERENTIE-BESTANDEN

VAN DE LAAK BouwAdvies vervaardigt allerlei soorten digitale 'referentie-bestanden' op basis van de Stabu-systematiek, zoals:
•   algemene en administratieve voorwaarden;
•   bureaubestekken;
•   'fabrikanten-teksten' ter publicatie op hun website.
Deze 'referentie-bestanden' worden aangeleverd in het zogenaamde SUF-formaat (Stabu-Uitwissel-Formaat). Deze bestanden kunnen daardoor in ieder Stabu-bestek worden ingelezen.


PROGRAMMA VAN EISEN
VAN DE LAAK BouwAdvies vervaardigt Programma's van Eisen.
Aan de toelichting op 'Programma van Eisen' wordt nog gewerkt.
 Van de Laak BouwAdvies  ·  Weerbroek 10  ·  6666 MN   HETEREN  ·  T: 026 - 474 37 01  ·  E: info@vdlaakbouwadvies.nl
 Op al onze diensten en leveringen is de RVOI-2001 van toepassing.