Stabu bestekboek en tekening
Informatie over Van de Laak BouwAdvies en Mark van de Laak.Uitgevoerde projecten.
Informatie over bestekken, technische omschrijvingen, V&G-plannen, cursussen, etc.NAW-gegevens en routebeschrijving.
VAN DE LAAK BouwAdvies

Deskundig in het opstellen van bouwbestekken.


BOUWBESTEK


'Bouwbestek' is een ander begrip voor 'bestek' (UAV 1989) of 'bestekboek' (BNB Richtlijn 01).

UAV 1989 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken): Het bestek is 'de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing'.

BNB Richtlijn 01: Het bestekboek is de 'de beschrijving van het werk en de voor het werk geldende voorwaarden'.

 Van de Laak BouwAdvies  ·  Weerbroek 10  ·  6666 MN   HETEREN  ·  T: 026 - 474 37 01  ·  E: info@vdlaakbouwadvies.nl
 Op al onze diensten en leveringen is de RVOI-2001 van toepassing.