Stabu bestekboek en tekening
Informatie over Van de Laak BouwAdvies en Mark van de Laak.Uitgevoerde projecten.
Informatie over bestekken, technische omschrijvingen, V&G-plannen, cursussen, etc.NAW-gegevens en routebeschrijving.
VAN DE LAAK BouwAdvies


BESTEKBOEK


In de bouw is het 'bestek' het voornaamste contractstuk tussen opdrachtgever en aannemer. Volgens de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989) is een bestek 'de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing'.
In de praktijk wordt met 'bestek' vaak het geschreven boekwerk bedoeld waarin 'de beschrijving van het werk' en 'de voor het werk geldende voorwaarden' zijn opgenomen. Dit is dus maar een deel van het 'bestek'.
In de door de Bond Van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB) opgestelde Richtlijn 01 is het begrip 'bestekboek' geintroduceerd, zijnde 'de beschrijving van het werk en de voor het werk geldende voorwaarden'.

De BNB richtlijn 01 kan op verzoek per email worden toegezonden.

 Van de Laak BouwAdvies  ·  Weerbroek 10  ·  6666 MN   HETEREN  ·  T: 026 - 474 37 01  ·  E: info@vdlaakbouwadvies.nl
 Op al onze diensten en leveringen is de RVOI-2001 van toepassing.